Aktualności

AFF-Era Filmowa to organizowany przez bydgoski Pałac Młodzieży przegląd filmowy o charakterze edukacyjnym, realizujący tematykę z podstaw programowych z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów artystycznych na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Publiczność imprezy rekrutuje się w znacznej mierze spośród ludzi młodych – głównie uczniów, ale także studentów. Na przestrzeni trzydziestu lat nasze przedsięwzięcie było honorowane Patronatami najważniejszych instytucji w kraju. Od ponad 10 lat otrzymujemy Honorowy Patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO, przez 3 lata Ministra Edukacji Narodowej, a również przez 10 lat Patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Podobnie jak w latach 2014-2016, także w 2017 roku AFF-Era jest współfinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. "Przyjaźń" – temat 32. AFF-Ery Filmowej – wybrali młodzi widzowie uczestniczący w poprzedniej edycji imprezy. Tematyka przyjaźni jest bowiem bliska młodzieży i żywotna w kontekście jej społecznej i środowiskowej aktywności, a także procesów dojrzewania emocjonalnego. Co ważne, przyjaźń jest ważnym motywem wielu tekstów kultury obecnych w podstawie programowej. 32. AFF-Era Filmowa przybliży arcydzieła i najciekawsze propozycje kina współczesnego zogniskowane wokół tematu przyjaźni. W programie dominować będą filmy, w których fabule wyraźnie go podkreślono i nadano mu cechy szczególnie istotne z punktu widzenia wychowawczego, społecznego, psychologicznego, historycznego czy dramaturgicznego. Pozwoli to przyjrzeć się filmowym przyjaźniom w różnych kontekstach, na przykładzie rozmaitych gatunków, konwencji i stylistyk. Filmy 32. AFF-Ery będą stanowić także wartościowy materiał do przemyśleń i dyskusji na lekcjach języka polskiego, godziny wychowawczej czy etyki. Uzupełnieniem programu będzie bogata oferta warsztatów i wydarzeń towarzyszących. Wzbogaci ona walory edukacyjne przedsięwzięcia, a także pozwoli na integrację między młodymi ludźmi z różnych szkół i miast. Wykaz warsztatów i imprez towarzyszących: - koncert inauguracyjny, - spotkanie integracyjne, - prelekcje, - panele dyskusyjne, - warsztaty taneczne, - warsztaty literackie – tworzenie tekstów przez uczestników, - warsztaty krytyki filmowej, - warsztaty fotograficzne. Koszt akredytacji z noclegami (w dniach 19-22 września) w akademiku i wyżywieniem: 180 PLN. Ewentualny dodatkowy nocleg od 18 września - koszt 30 zł.

aktualizacja 18.04.2017   ©  Pałac Młodzieży