Aktualności

33. AFF-Era Filmowa – „Ironia, groteska, czarny humor”
22-24 listopada 2019

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”


W 2019 roku AFF-Era odbędzie się pod hasłem „Ironia, groteska, czarny humor”, wyznaczającym główny obszar stylistyczny i estetyczny prezentowanych i omawianych dzieł. Tematyczny klucz imprezy określać będzie szczególny nastrój i sposób wypowiadania się o otaczającej rzeczywistości, nacechowany przerysowaniem, specyficznym dystansem i inteligentną kontestacją. Zakres tematyczny wydarzenia obejmie szereg różnorodnych estetyk i poetyk wypowiedzi. Niektóre będą silnie zakorzenione w tradycji literackiej, inne zaś w sposób immanentny złączone są z kulturą audiowizualną. Na pewno wszakże wszystkie pozwolą rozwinąć dojrzałość intelektualną i moralną uczestników, prowokując do refleksji nad otaczającą ich rzeczywistością. Warsztatowa część wydarzenia doskonale uzupełni edukacyjny potencjał 33. AFF-Ery Filmowej. W trakcie warsztatów filmowych, fotograficznych, literackich i krytyki filmowej młodzież wzbogaci swą wiedzę i w kreatywny sposób wyrazi swoje talenty i poglądy. Tematyka przeglądu zostanie uzupełniona także w innych towarzyszących AFF-Erze wydarzeniach, takich jak prelekcje, wykłady, dyskusje, konkursy oraz spotkania integracyjne.

aktualizacja 24.10.2019   ©  Pałac Młodzieży